VildaMatilda

Min historia förändrar framtiden

Tack för att du tittar in!

Jag driver enskilda firman VildaMatilda. Kallar mig socialentreprenör och är diplomerad handledare sedan 14/1 2019

. Fungerar som föreläsare, handledare, inspiratör, bollplank och moderator. Bedriver även påverkansarbete i olika former och i olika kanaler.

. Mitt synsätt är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar oftast i kombination med Lågaffektivt Bemötande. Stort fokus på hur man kan påverka och agera. kommunikation är ocks¨¨en stor bit av det jag föreläser om.

Exempel på föreläsningar är:

"vilja våga resa sig"

en föreläsning om att nå botten och sedan kravla sig upp. En hisnande resa från rättspsyk till samhället som ger hopp. Cirka två timmar

"Du gör som du vill ändå"

En beskrivning av vården, bemötande och hur man som personal/anhörig kan förändra. Riktar sig främst till yrkesverksamma i vården. Tid cirka två timmar

"problematiska situationer och beteenden ur olika synvinklar"

"Att få diagnos som vuxen"

Hur identiteten kastas om, insikter, utsikter och en omvälvande resa

"Npf-en översikt inifrån"

Att leva med autism och adhd- förr som nu.

"Självdestruktivitet vid Npf"

Om självskadebeteende och ätstörningar vid NPF

"Bemötande i olika former"'

"Patientrollen"

Hur lätt det är att bli en patient och skadad av vården och rädslan av att inte våga något annat. 

Och även kommunikation, funkisrörelsen och stöd i arbetet till yrkesverksamma. Det finns ännu mer och andra varianter beroende på uppdragsgivarens önskemål.

Uppdrag både i kommuner, privata bolag, universitet, inom offentlig vård, intresseföreningar, skolor, mässor mm.

Innehar F-skatt

för kontakt:

[email protected]

blogg: www.vildamatilda.se

Ord om föreläsningar:

"Du gjorde en fantastisk fin föreläsning som väckte mycket känslor, tankar och frågor. Tack!!"

"Jag var på din föreläsning idag! Du var grymt bra, Vilda Matilda! Jag är så glad över att ha fått förmånen att lyssna på din resa. och det märktes inte på något sätt att du var nervös, du såg härligt säker ut"

Ord från föreläsning för Daglig verksamhet; Växjö:

"jag tycker det gav gruppen en stärkande roll i sitt uppdrag, de insåg sitt värde och att de fick en stolthet över att de är så betydelsefulla"